MEGHÍVÓ

A Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület ezúton szeretné tisztelettel meghívni Önt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program által finanszírozott „A határmenti természeti értékek közös védelme Nagykároly és Nyíradony térségében” című, ROHU 103 (IRIS) azonosító számú projekt keretében megrendezésre kerülő szakmai Workshop-ra.

Időpont: 2018. július 19. 10:00 óra
Helyszín: 4254 Nyíradony, Szakolykert 87. (Gencsy kúria)

WORKSHOP NAPIREND

INTERREG V-A Románia-Magyarország Program
ROHU 103
IRIS
„A határmenti természeti értékek közös védelme Nagykároly és Nyíradony térségében”
09.30-10.00 Érkezés, regisztráció
10.00-10.30 Köszöntők
Tasó László országgyűlési képviselő úr
Kovács Jenő Polgármester úr, Nagykároly Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Kovács Zita igazgató asszony, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Czirják Éva elnök, Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület
10.30-10.50 „Papok, huszárok, költők álmait szövő nyírségi virágok – Ízelítő a
Nyírség értékes növényfajaiból és a magyar nőszirom” – Papp László igazgató, Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Botanikus Kert
10.50-11.10 “A Nagykárolyi Kastélypark flórájának múltja, jelene, jövője” – Karácsonyi Károly szakértő
11.10-11.30 Kávészünet
11.30-11.45 „Cselekvő természetvédelem a Dél-Nyírségben” – Gyarmathy István természetvédelmi szakmai referens, Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
11.45-12.00 “Fejlesztések a Nagykárolyi kastélyparkban” – Sebastian Egli, Nagykároly Megyei Jogú Város Önkormányzata
12.00-12.15 “A természet megőrzés, a szemléletformálás, bemutatás és a turizmus kapcsolata” – Szabó Lajos turisztikai szakértő, természetvédelmi ökológus
12.15-13.15 Állófogadás, kötetlen konzultáció
13.15-16.00 A Bátorligeti Ősláp és a Fényi-erdő megtekintése
16.00 Programzárás, hazautazás

MEGHÍVÓ

Nagykároly Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesülettel (Magyarország) partnerségben megvalósítja a ROHU103 IRIS „A határmenti természeti értékek közös védelme Nagykároly- Nyíradony” című projektet, az INTERREG V-A Románia-Magyarország Határmenti Együttműködési Program finanszírozásával.
Ezennel tisztelettel meghívjuk a projekt nyitókonferenciájára, melyre 2018. június 14-én, 10.00 órai kezdettel, a nagykárolyi Károlyi kastély konferenciatermében kerül sor, s melyen bemutatásra kerülnek a projekt célkitűzései és tevékenységei. A konferencia napirendje jelen meghívóhoz van csatolva.

INTERREG V-A Románia-Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program
ROHU103 IRIS „A határmenti természeti értékek közös védelme
Nagykároly-Nyíradony” című projekt
NYITÓKONFERENCIÁJÁNAK NAPIRENDJE

1. Regisztráció, a vendégek érkezése 9.30-10.00
2. Projekt nyitókonferencia
– köszöntés – Kovács Jenő, Nagykároly Megyei Jogú Város polgármestere 10.00-10.15
3. Partneri köszöntés
– Czirják Éva, a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület (Magyarország) elnöke
10.15-10.30
4. A ROHU103 IRIS projekt bemutatása a román partner részéről – Carmen Egli, projekt menedzser, Nagykároly Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 10.30-11.00
5. A ROHU103 IRIS projekt bemutatása a román partner részéről – Diana Monica Bochis, pénzügyi koordinátor, Nagykároly Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11.00-11.30
6. Kávészünet 11.30-12.00
7. A ROHU103 IRIS című projekt bemutatása a magyar partner részéről – Czirják Éva, elnök 12.00-12.30
8. Kötetlen beszélgetés, összegzések, Zárszó 12.30-13.30
9. Állófogadás 13.30-14.30
10. A Károlyi kastély és a kastélykert megtekintése 14.30-15.30

PROJEKT LEÍRÁS

A projekt célja olyan természetvédelmi fejlesztés megvalósítása a Délkeleti-Nyírség (Nagykárolyi-homokhát) és a Dél-Nyírség (Ligetalja) területén, mely elsődlegesen egy fokozottan védett növényfaj, a magyar nőszirom (Iris aphylla hungarica) állományának a megerősítésére irányul. A projekt keretében az állomány megerősítésén túl jelentős társadalmi figyelemfelhívás történik, melyben a magyar nőszirom, mint virágos növény, endemikus és jelölő faj, valamint az érintett NATURA 2000 besorolású és védett, fokozottan védett státuszú természeti területek játsszák a főszerepet. Kiemelt fontosságú a helyi, térségi természeti értékek megismerésének, megőrzése, valamint ennek fontosságára való figyelemfelhívás, az általános környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevételével formálódó életvitel iránti igény és elhivatottság erősítése.

A fejlesztés a Fényi-erdőben és Mezőfény határában lehetővé teszi a magyar nőszirom, valamint más őshonos növények állományának a megerősítését NATURA 2000 besorolású természeti területeken. Az értékes élőhelyek védelme érdekében a bemutatás nem a fejlesztett területeken, hanem tematikus kerékpárútra felfűzve, annak két végpontján és közbenső állomásain történik meg, melyhez kerékpárok beszerzése és az útvonal kitáblázása szükséges, valamint mobil applikáció kialakítása.
A fejlesztés keretében Nyíradony-Szakolykertben a Gencsy Kúria mögött kialakításra kerül az őshonos növények kertje. A természeti értékek bemutatását egy 30 nm alapterületű, padokkal, asztalokkal és információs táblákkal berendezett foglalkoztató filagória segíti.
A bemutatóterület Kúriától független használatának lehetővé tétele érdekében létesül vizesblokk, valamint a kerékpároktároló helyiség.
A projekt keretében számos hagyományteremtő rendezvény megszervezésére kerül sor, melyek között lesznek a végpontokon tartandó rendezvények és az útvonalat végigjáró kerékpártúrák is. Ezen rendezvények technikai hátterének támogatása érdekében beszerzésre kerül egy rendezvénysátor és egy mobil színpad, valamint 3 db mobil, telepíthető fedett pihenőpont. Projekt zárása: 2020.07.31

FOTOGALÉRIA

KAPCSOLAT

Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi
Közhasznú Egyesület
4254 Nyíradony, Szakolykert t. 87.
Czirják Éva – elnök
egyesuletguthkeled@nyiradony.hu

Partnerség egy jobb jövőért

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.